Universitatea Tehnică a Moldovei
 
ICTEI2018

A VI-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

Program

Comitete

Lucram asupra compartimentului:Program


Moldova

FET DSDE Team

Chisinau 2018
Comitet organizatoric
Comitet de program
Comitet internaţional